เซลล์พืชและเซลล์สัตว์

http://www.youtube.com/watch?v=He-iaVldxLs

Advertisements
วีดีโอ | Posted on by | ใส่ความเห็น

หน่วยที่ 1 เรื่องบรรยากาศ

02รูปร่างของเซลล์

03เซลล์พืช


โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

การแพร่ของสาร

04การแพร่ของสาร

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

รูปร่างลักษณะของเซลล์

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

การใช้กล้องจุลทรรศน์

เรื่อง กล้องจุลทรรศน์

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

ใบความรู้แรงกับการเคลื่อนที่

ใบความรู้ เรื่อง อัตราเร็ว และความเร็วของวัตถุ

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

อบรมดาราศาสตร์ขั้นต้น 24 – 26 ม.ค. 2555

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น